אישים ומייסדים

שלמה לוי ז"ל

מקום לידתו תימן
עלה ארצה ב- 1912
עיסוקו הקצב הראשון בשכונה
מקצועו פרדסן
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
תאריך פטירתו 1964, ט אייר תשכ''ד
בת זוגו שמעה

קורות חיים

ר' שלמה בן שלום לוי היה הקצב הראשון, שסיפק בשר כשר למחנה-יהודה ומושב עין-גנים. הוא נמנה עם ראשוני החלוצים שעלו מתימן בשנת 1912. הצטרף למתישבי מחנה-יהודה, אחרי שעבדזמנית אצל אכרי פתח-תקוה. תרם חלקו בנטיעת פרדסי עין-גנים. היה איש תם וישר כל ימי חייו. נפטר ביום שלישי ט' באייר תשכ"ד. רעיתו: שמעה נפטרה ביום י"ד בתשרי תשכ"ג. ילדיהם: שלמה, יצחק, אסתר, מרים