אישים ומייסדים

חיים לוי ז"ל

עלה ארצה ב- 1910
עיסוקו פרדסן
מקצועו מכונאי
מקום מגוריו ישראל, יפו, פתח-תקוה
תאריך פטירתו 1943
בת זוגו צביה

קורות חיים

חיים בן זכריה נכדו של ר' צדוק ק"ח לוי הגיע ארצה עם קבוצת עולים בשנת 1910. התגורר זמנית ביפו ובפתח-תקוה. עבר למחנה-יהודה. עסק בעבודות פרדס ניהל את אגודת "רויה" ושימש כמכונאי. היה ישר, תמים ואהוב על הבריות. נפטר בשנת 1943. רעייתו: צביה. ילדיהם: בנימין, צבי, צפורה