אישים ומייסדים

שלום לוי ז"ל

מקום לידתו תימן
עלה ארצה ב- 1912
מקום מגוריו ישראל, תל-אביב, פתח-תקוה
תאריך פטירתו תשי''ו
בת זוגו אסתר

קורות חיים

ר' שלום בן יוסף לוי הגיע ארצה עם בני משפחתו מצפון תימן בשנת 1912. תקופה מסוימת התגורר בתל-אביב. בסוף שנת 1912 עבר לפתח-תקוה ובנה ביתו במחנה-יהודה. היה ער לעניני צבור ועסק בצרכי עדתו במסירות ובאמונה. סבל קשות בשנים הראשונות. התפרנס מיגיע כפיו כל ימיו חייו. היה איש תורה ומעשה. נפטר בשנת תשט"ז. רעייתו: אסתר עזר כנגדו. ילדיהם: יאיר, ירוחם, אפרים, מנשה, מרים, שרה.