אישים ומייסדים

שלום יועץ ז"ל

מקום לידתו תימן
תאריך לידתו 1898
עלה ארצה ב- 1914
עיסוקו פועל, חקלאי
מקצועו בעל מלאכה
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
תאריך פטירתו 18.6.1950
בת זוגו שולמית

קורות חיים

ר' שלום בן עודד יועץ, נולד בתימן בשנת 1898. עלה ארצה בהיותו בן 16. בעל מלאכה במקצועו. נקלט במושבה כפועל חקלאי ומכונאי. זכה לעבוד במחיצתו של דוד בן-גוריון, בפרדסי המושבה. השתתף באורח פעיל במאורעות 1921 ו-1936. בשנות מלחמת העולם השניה, סבל מחסור וחולי. לא עזב את הארץ חרף הפתויים. רעיתו שולמית אשת חיל, נשאה בעול המשפחה לאחר מותו. נפטר ביום 1950.6.18. ילדיהם: אברהם, מרים, רחל