אישים ומייסדים

משה חובג'י (גלעדי) ז"ל

עלה ארצה ב- 1912
עיסוקו פרדסן, אורז
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
תאריך פטירתו 1968
בת זוגו שרה

קורות חיים

ר' משה חובג'י שנודע בפתח-תקוה והסביבה כעובד מעולה בשטח הפרדסנות והאריזה הגיע למחנה-יהודה עם זרם העולים בשנת 1912. כרעיו לרעיון ולהגשמה התלבט אף הוא, עד שפתר את בעיותקליטת משפחתו. זכה ובנה בית, הקים משפחה וחי חיי עמל ויושר כל ימיו. נפטר בשנת 1968. רעייתו: שרה. ילדיהם: לאה, מיכל, שמחה, חנניה, יואב