אישים ומייסדים

אברהם ושדי

מקום לידתו תימן
עלה ארצה ב- 1912
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו יונה
ממשיכים רות, בצלאל, יעל, רינה, פנינה, ארנונה, אריאלה, דוד.

קורות חיים

אברהם בן ר' שלמה ושדי הגיע עם הוריו מתימן בשנת 1912. את הדרך לארץ עשו באנית פחם. המשפחה קבלה את חבלי העליה באהבה.ב"אם-המושבות" עברו עליו ועל הוריו יסורי קליטה קשים. אך עדמהרה הסתגלו לתנאים החדשים. אברהם יצא לעבודה בגיל צעיר ובנה בית נאמן ומכובד במחנה-יהודה. רעייתו: יונה לבית שבתאי. ילדיהם: רות, בצלאל, יעל, רינה, פנינה, ארנונה, אריאלה, דוד