אישים ומייסדים

שלמה ושדי ז"ל

עלה ארצה ב- 1912
מקצועו פרדסן
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
תאריך פטירתו 1953
בת זוגו חנה

קורות חיים

ר' שלמה ושדי ורעיתו חנה עלו ארצה אחרי טלטולי דרך קשים בשנת תרע"ב (1912). עם הגיעם לחוף הנכסף, החליטו להתישב ב"אם המושבות". ימי קליטתם הראשונים היו קשורים במלחמת קיוםקשה מנשוא. מקום מגוריהם הראשון היה רפתו של המתישב הותיק משה בכר ז"ל. נמנו על מיסדי מחנה-יהודה. התקשרו בכל נימי נפשם לתנועות הפועלים. ר' שלמה עבד במסירות בפרדסי הברון. תוך מלחמת העולם הראשונה גורשו ממקום מגוריהם. לאחר מכן שבושיקמו ביתם וחיו בו עד סוף חייהם. שלמה נפטר בשנת 1953. רעייתו נפטרה בשנת 1936. ילדיהם: שרה, זכריה, אברהם