אישים ומייסדים

שלום הרמתי (עראקי) ז"ל

מקום לידתו תימן
עלה ארצה ב- 1912
עיסוקו איש ציבור
תפקידו בקהילה מזכיר "התאחדות התימנים בא"
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
תאריך פטירתו 1.3.1959
בת זוגו שושנה
ממשיכים יחזקאל, דוד, חיים ז"ל, עזריאל, יונה, יוכבד, ידידה, שולמית, רחל ז"ל.

קורות חיים

ר' שלום (עראקי) הרמתי-כהן עלה ארצה בשנת 1912. היה איש צבור מובהק עוד בביתו בתימן. תכונה זו הגיעה לכלל בטוי בשנות ההתערות במולדת. עם קום "התאחדות התימנים בישראל" נתמנה כמזכירה. גילה יזמה ותושיה בחיי הפרט והכלל. נתגלה כאיש אשכולות. תרם רבות לגבוש חיי החברה בעדתו. נפטר ב-1959.3.1. רעייתו: שושנה. ילדיהם: יחזקאל, דוד, חיים ז"ל,עזריאל, יונה, יוכבד, ידידה, שולמית, רחל ז"ל