אישים ומייסדים

שלום הלל

השכלתו "חדר"
מקצועו עבד בפרדס
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו מרים

קורות חיים

בן חמש היה שלום בן ר' משה הלל, כשהובא ע"י הוריו לפתח-תקוה(ולאחר מכן למחנה-יהודה). התחנך ב"חדר" של המלמד הנודע ר' אהרן הלוי שהקים דור חניכים בשכונה. נתגלה כבעל אופי מצויין. הגיש עזרה וסעד לכל נצרך. עבד בפרדס גולדברג ברמת-גן. רעיתו: מרים עזר כנגדו כל הימים.