אישים ומייסדים

משה הלל

השכלתו "חדר", "נצח ישראל"
מקצועו עבד בפרדסים
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו מזל
ממשיכים ראומה, אילנה, זכריה, רוחמה, כוכבה, ירוחם, דניאל, דורית, חנה.

קורות חיים

בן ארבע היה משה הלל כשהוריו העלוהו ארצה. גדל והתחנך ב"חדר" של ר' אהרן הלוי. המשיך ב"נצח-ישראל". אצל המורה זיסרמן אברהם. עבד בפרדסי עין-גנים, בפרדס גולבמן ואיכלוב. הקים דור בנים ובנות אוהבי עבודה הממשיכים בדרכו. רעייתו: מזל. ילדיהם: ראומה, אילנה, זכריה, רוחמה, כוכבה, ירוחם, דניאל, דורית, חנה.