דרכה של מושבה

מלחמת העולם הראשונה

בפרוס מלחמת העולם הראשונה היתה פתח-תקוה היישוב הגדול ביותר ב"יישוב החדש, הן מבחינת האוכלוסיה והן מבחינת ההישגים המשקיים.
כשפרצה מלחמת העולם הראשונה באוגוסט 1914 היתה תורכיה ניטרלית, אבל התובלה הימית הושבתה כליל, והייבוא והייצוא פסקו בהדרגה. בפתח תקוה נוצר מחסור במזומנים ולא היתה אפשרות להמשיך בעיבוד המטעים והפרדסים. פועלים יהודים עזבו איפוא המושבה ורבים מהם עזבו את הארץ.
כניסתה שך תורכיה למלחמה התבטאה מייד בגזרת ההתעמתנות: תושב ארץ ישראל שסירב לקבל עות'מאנית היה צפוי לגירוש.
בנובמבר 1915 נעשה חיפוש נשק בפתח-תקוה. מאחר שלא נמצא נשק רב נעצרו ראש השומרים אברהם שפירא ומוכתר המושבה לזמן קצר בתואנה שהסתירו את רוב הנשק המצוי במושבה. בפקודת ג'מאל פחה גורשו לדמשק עסקנים יהודים, ובהם אברהם שפירא.

מתןך:חשביה אריה, 1998, פתח-תקוה אם ועיר, 1878 - 1998.