דרכה של מושבה

עשייה וצמיחה: 1948 - 2000

עם קום המדינה כבר היתה פתח-תקוה עיר גדולה יחסית לערים אחרות בארץ, ובה כעשרים אלף תושבים...