דרכה של מושבה

ממושבה לעיר: 1918 - 1948

מלחמת העולם הראשונה שמה קץ לגידול מהיר של המושבה. הפגיעה העיקרית היתה בענף ההדרים...