דרכה של מושבה

פתח- תקוה היא יצירה חלוצית נועזת, סמל דבקות היהודי אל אדמת אבות ושאיפתו מיני דורות להחיות שממותיה...