על המוזאון

מושגים מתולדות פתח תקוה

אגודת "שבת אחים"
אחוזה קואופרטיבית של אליהו (גודל), חיים (שמעוני), יעקב (מקמיניץ) ומנחם (וולפה) בשנת 1880 ליד חוף הירקון.

אחוה ועבודה
אגודה שהוקמה ע"י הביאליסטוקאים עם עלותם ליהוד בשנת 1883, ומטרתה ללמד במשך שנה את עבודת החקלאות. בראשה עמד יהודה ראב.

אכט און צוואנציקער
העשרים ושמונה שנתמכו ע"י פקידות הברון.

אם אין ארץ - אין ישראל בעולם
הסיסמא הראשית של חברת "גאולת הארץ". נוסדה ב-1887.

אפוטרפסות
שיטת הטיפול של חובבי ציון ופקידי הברון במתיישבים, שהתבססה בעיקרה על תמיכה.

אשכנזים פרושים
מתלמידיו של הגאון ר' אליהו מוילנה (הגר"א) (1797-1720), שהתיישבו בגליל ובירושלים והניחו את היסוד ליישוב האשכנזי בא"י, ולאחר מכן נמנו עם מייסדי פ"ת.

ביאליסטוקאים
קבוצת חובבי ציון מביאליסטוק, עלו ב-1882/3 ליהוד ושיקמו לאחר מכן את פ"ת.

דולם
דונם בפי ראשונים.

הבנות הראשונות
יישובים שצמחו מתוך פ"ת - כפר סבא (נוסדה ב-1905 ע"י איכרים מפ"ת); עין-גנים (מושב עובדים ראשון ליד פ"ת. נוסד ב-1909); מחנה-יהודה (שכונת תימנים. נוסדה ב-1912); גבעת השלושה (קיבוץ. נוסד ב-1925); גת רימון (1926); כפר גנים (1928); כפר אברהם (1929); כפר סירקין (1936); בהדרגה (1935. בימינו כפר מעש); היובל (1938. בימינו כפר מעש); שכונת בילינסון (1938); נוה עוז (1947).

היישוב הישן
כינוי ליישוב היהודי (בעיקר ה"אשכנזי", שהיה בא"י לפני העלייה הראשונה (1882).

הירקונים
קבוצה מירושלים שהתיישבה על שפת הירקון בשנת 1880. רובם נספו מקדחת.

"המגיד"
העיתון העברי הראשון. החל להופיע בליק שבפרוסיה בשנת 1856. עורכו השני, דוד גורדון, מטיף נלהב לחיבת ציון וידיד המתיישבים בפ"ת.

"הנדיב הידוע"
הברון בנימין אדמונד רוטשילד. נולד בפריס בשנת 1845, ונפטר ב-1934, עסק בתרבות, באמנות וביישוב הארץ. סייע לביסוסה של פ"ת.

"הצפירה"
עיתונה של יהדות פולין. החל לצאת בשנת 1862 בעריכת ח.ז. סלונימסקי. נסגר ב-1937. עם עורכיו נמנה נחום סוקולוב.

"ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק עכור לפתח תקוה" (הושע פרק ב', י"ז) - מקור השם "פתח תקוה".

ועידת קטוביץ
ועידת חובבי ציון בשנת 1885 בקטוביץ, בה הוחלט לתמוך במתיישבי פ"ת.

"חבצלת"
העיתון העברי השני בירושלים בעריכת ישראל דב פרומקין. החל להופיע בשנת 1863. בשנים הראשונות ניהל מאבק חריף עם ממוני ה"חלוקה". משלהי שנות ה-80 - שופרו של היישוב הישן בירושלים.

חובבי ציון (חיבת ציון)
זרם רעיוני שעיקר מגמתו תחיית עם ישראל ע"י שיבתו למולדת ובניינה. ביסוס תיאורטי לרעיון בחיבורו של ד"ר י.ל. פינסקר - "אוטואמנסיפציה" משנת 1882. תנועת "חיבת ציון" תמכה במתיישבי פ"ת.

"כספי החלוקה"
תמיכה כספית לבני "היישוב הישן" בא"י, שמקורותיה מאיסוף תרומות מיהודי הגולה.

יהודה וירושלים
כתב-עת בעריכתו של י.מ. סלומון. הופיע בשנת 1877, ובו ביטוי להרחבת "היישוב הישן" והגדלתו. הרימ"ס הטיף בו לייסוד התיישבות חקלאית בא"י.

יק"א
חברה להתיישבות יהודית. נוסדה ע"י הברון הירש בשנת 1891.

כולל
ארגונים יהודיים שנהנו מכספי התמיכה של ה"חלוקה". ההשתייכות אליהם נקבעה עפ"י מוצאם או מוצא אבותיהם מן הגולה.

מתנגדי ה"חלוקה"
ראשוני המייסדים של פ"ת ומייסדי גיא אוני וכן גם אנשי העלייה הראשונה (מאז 1882) והשנייה (1904) היו מן הלוחמים החריפים נגד ה"חלוקה" (לטענתם, "החלוקה" משחיתה את נפש האדם ומרגילה את מקבליה לחיי בטלה על חשבון הזולת).

נומר
חלקת אדמה בת שמונים דונם.

ספר הברית והזיכרון לחברת אגודת מייסדי היישוב
נדפס ע"י הירקונים בדפוס י.ד. פרומקין בירושלים בשנת 1881.

ספר הזכות על-ידי גורל קודש, ב"ה ספר הזיכרון
ספר האחוזה וספר הפרוטוקולים של המושבה, שנקברו בתקופת מלה"ע הראשונה ולא נמצאו.

פיק"א
חברה להתיישבות יהודית בא"י. הוקמה ב-1924 ע"י הברון רוטשילד.

קול מהיכל
כתב פסלתר של רבני ירושלים נגד המושבות. פורסם ב-1882.

קול מעיר
כרוז מטעם "אגודת מייסדי היישוב", שקרא לעלייה ולהתיישבות בא"י (1882).

 

(מתוך: שרה ומאיר אהרוני (עורכים), 1991, אישים ומעשים בפתח-תקווה, הוצאת מקסם בע"מ)