סיפורו של מקום

בחר עמוד

בית כנסת הגדול-רח' חובב"צ

ממוקם ברחוב חובב"צ 33. ביה"כ נבנה בשנת 1898 מכספי הנדבן מטוקאץ, אנשי המושבה והברון. התכנית הוכנה ע"י דניאל ליפשיץ. הבניין נבנה בלבני כורכר שהובאו מב"ב. התושבים תרמו ימי עבודה, והעבירו בעגלותיהם את האבנים לאתר. הבעיה בבניה היתה העמדת הגג, מאחר ולא נמצאו מרישים באורך המתאים, הוספו 2 הסטווים (שורת העמודים), שעליהן העמידו את הגג ונבנתה קומה שנייה - עזרת הנשים. במרכז עמדה התיבה. כשנעשו שיפוצים הוגדל ביהכ"נ ונוסף מבנה בצורת חצי גורן בו הועמד ארון הקודש. מעל נבנתה כיפה מפוארת שצופתה קשקשים ממתכת. קירותיו החיצוניים של ביהכ"נ בנויים לבני כורכר. בקיר הצפוני עד לפני חודשים מספר, ניתן היה לראות את האבנים. בקיר הכניסה קבועים 4 שעונים. שעון גדול בן יותר מ- 70 שנה. ו-3 שעוני שמש מטיפוס "הנקודה" שנעשו ע"י משה ר' שפירא מירושלים.