סיפורו של מקום

פתח-תקוה במלחמת העצמאות

בשנת 1947 ממשלת בריטניה הודתה שאין היא מסוגלת עוד ליישב את הסכסוך בין היהודים לבין הערבים בארץ ישראל והניחה את הבעיה על שולחנו של ארגון האומות נמאוחדות. הערבים ניסו לאלץ את האו"ם לדחות על הסף את רעיון המדינה היהודית, ולכן נקטו במעשי אלימות נגד היישוב היהודי, ופתח-תקוה היתה מן היישובים הראשונים שנפגעו.

מתחילת מאי 1947תקפו כנופיות ערביות את פרברי פתח-תקוה והפילו חללים מתושביה. פתח-תקוה היתה במלחמת העצמאות אחת הנקודות החשובות  במערך הביטחוני  של היודי בארץ, משום שבקרבתה היו נקודות מוקד, כגון: ראש העין, לוד, מגדל צדק. עם פרוץ המאורעות נטלה ה"הגנה" לידיה את ההגנה על פתח-תקוה ופיקחה על התחבורה, חוזקה השמירה. פתח-תקוה הפכה במהלך מלחמת העצמאות למקום לבסיס יציאה של יחידות  הלוחמות השונות כנגד הערבים.