אישים ומייסדים

אבשלום גיסין ז"ל

מקום לידתו ישראל, פתח-תקוה
תאריך לידתו 1896, תרנ''ו
השכלתו פיק"א, גימנסיה הרצליה
עיסוקו קצין בצבא
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
תאריך פטירתו תרפ''א

קורות חיים

אבשלום בן משה גיסין מגבורי מאורעות תרפ"א נולד במושבה בשנת1896. סיים את בי"ס פיק"א והתבלט בתכונות אופיו. היה קנאי לשפה העברית. המשיך ללמוד בגימנסיה "הרצליה" בגיל 16 ונתקבללבית הספר לקצינים בקושטא וסיימו בהצטיינות. אחרי סיימו הדריך בביה"ס לקצינים. נמנה עם מייסדי "מכבי". עשה למען הדרכת חבריו בשטח ההגנה והשימוש בנשק. משפרצו מאורעות תרפ"אנבחר יחד עם אברהם שפירא לפקד על הגנת המושבה. היה הראשון בנופלים באותה התנפלות. גופתו הוחזרה תחת ברד כדורים למושבה. "מכבי" פ"ת נושא את שמו: "מכבי אבשלום"