אישים ומייסדים

דוד-מאיר גוטמן ז"ל

מקום לידתו הונגריה, שאליעגערסעק
תאריך לידתו 1827, תקפ''ז
עיסוקו חקלאי
תפקידו בקהילה מנהל חב' בפ"ת, ראש הועד.
מקצועו מוהל מומחה, סוחר
מקום מגוריו ישראל, פ"ת,י-ם,יפו,יהוד
תאריך פטירתו 1894, א טבת תרנ''ד
מקום קבורתו ירושלים
בת זוגו לאה

קורות חיים

ר' דוד-מאיר גוטמן נולד בהונגריה בשנת תקפ"ז (1827) בעירשאליעגערסעק. בשנת תרל"ו עלה ארצה עם אשתו. היה עשיר, חביב,מכובד ובעל משמעת פנימית. התפרסם כמוהל מומחה. ממייסדיהחברה "לישוב ארץ-ישראל" ובוני השכונות בירושלים. היה ראשהועד בפתח-תקוה וחבר הוהע"פ של חובבי-ציון בארץ ישראל.בעזרתו הכספית נקנו אדמות "מלבס" ו"יהוד" ולזכותו אפשרלרשום את ישובן של שתי הנקודות הנ"ל.דוד גוטמן היה הגדול בשנים והעשיר בחבורת מייסדי פתח-תקוה. הוא השקיע בה ממיטב כוחו ומרצו, הוציא סכומי כסף עצומים לקניית חלקות אדמה, בכדי לא להשאיר אדמה חסרת בעלים. הוא לאנכנע מלמכור את נכסיו בירושלים, בכדי לחלץ את פתח-תקוה ממצוקתה.בשנותיו האחרונות נתדלדל לגמרי מנכסיו והגיע עד פת לחם. נפטר בעוני ובחוסר כל ביום א' ר"ח טבת תרנ"ד 1894 ונקבר בירושלים. לא השאיר ילדים. רעייתו: לאה, עמדה לימינו בכל מפעליו.על מצבתו חקוק:"כל ימיו נשא ונתן באמונה, בשנה תרל"ו עלה לאה"ק ועסק בישובה בתור ממונה ובמסירות נפש ממש וזכה שנבנו על ידו שתי עיריות בישראל פתח-תקוה ויהוד"