אישים ומייסדים

דוד חיון

מקום לידתו לבנון, דמשק
תאריך לידתו תרמ''א
השכלתו מדרש למורים, "סורבון"
עיסוקו צרכי ציבור
תפקידו בקהילה מנהל בי"ס יק"א
מקצועו חבר מועצה מקומית,
מקום מגוריו פתח-תקוה
בת זוגו רבקה

קורות חיים

דוד חיון נולד בדמשק בכ"ב בניסן תרמ"א הצטיין בכשרונותיוונשלח ללמד בבית מדרש למורים של חברת כי"ח בפריס. קבלדיפלומה אוניברסיטאית להוראה, אחרי סיום למודיו ב"סורבון"ובבית המדרש לרבנים. שמש מורה בטוניס. בשנת תרס"ה נתמנהמנהל בי"ס יק"א בפתח-תקוה. זכה להקים מוסד מודרני עברילתפארת, שהוציא דורות חלוצים ואנשי מעשה בישוב. היה דמותחנוכית למופת. עסק בצרכי ציבור כחבר המועצה המקומית בשניםת"ש - תש"א, כנציג הציונים הכלליים במועצת העיריה נבחרכנשיא כבוד של העדה הספרדית בעיר. רעייתו: רבקה לבית אברהםמויאל. ילדיהם: יגאל, אברהם, שלמה.