אירועים ופעילויות

סיורי מורשת עם המחלקה לשימור אתרים

סיורי מורשת בחודש ינואר