שכונות, רחובות ואתרים

תחנת הרכבת

הרכבת בקו פ"ת-ראש העין, בישרה את ראשית הטכניקה בפתח-תקוה.בכספי הברון, שנמסרו לממשלה, הוחל בסלילת מסילה צדדית שלפסי הרכבת מראש-העין (במסילה הראשית חיפה-לוד). הדבר היה בימי הנציב הרברט סמואל. רכבת זו, היתה צריכה לפתור את בעיית הובלת פרי ההדר. בחוזה שנחתם בין ממשלת א"י לנציגי המושבה, היו סעיפים שהסדירו ענייני הקרקע והיווצרות בניין המסילה. סעיף מיוחד שביטא את יחודה של המושבה "רכבת תלך בכל יום מחוץ לשבתות ויום ראשון וחגים עבריים".
העבודות נמסרו ל"משרד לעבודות ציבוריות, של הסתדרות הפועלים", ואת העבודה של סידור הסוללה וחפירת התעלות, מסרו לפלוגת "בוני מסילת הברזל", של גדוד העבודה, ע"ש יוסף טרומפלדור. מחנה הפלוגה הוקם בתל אנטיפטרוס, וכלל 40 אוהלים וצריפים למטבח, חדר-אוכל, מתפרה, סנדלרייה ונגריה, כן הוקם שירות רפואי,שנעזר ברופא המושבה, שהגיע למושבה פעמיים בשבוע.
העבודה ליד הירקון לא היתה קלה. והקדחת השפיעה על בריאות הפועלים. בהמשך עבר המחנה, והתמקם בפרדסי המושבה. לעבודת המסילה צורפה "חבורת בורכוב", שמנתה 50 חברים, וסיפקה אבנים למסילת הברזל. וכן 40 פועלים מפ"ת וחברות לעבודה במטבח. העבודה החלה באדר א' תרפ"א. ובסוף שנת תרפ"ג הסתיימה עבודת הסלילה. בשנה זו נסלל רח' פינסקר בבטון, עד לתחנת הרכבת בפ"ת.
התחנה כוללת היום שלושה מבנים: מבנה בית שומר התחנה, 2 אולמות ו-2 מחסנים.