אישים ומייסדים

דאוד אבו-יוסף

מקצועו שומר
מקום מגוריו ישראל פתח-תקוה
מקום קבורתו מקום קבורתו לא נודע

קורות חיים

דאוד אבו-יוסף היה אחד משלשת שומריה של "אם-המושבות" בשנתיים הראשונות להיוסדה. ספורים ואגדות נכתבו על אומץ רוחו וגבורתו. דאוד אבו-יוסף היה קשור קשרי ידידות ואחווה עם שומרה הראשון של פתח-תקוה יהודה ראב, אותו הדריך בהלכות שמירה ויחסי שכנות עם הערבים. אבו-יוסף היה בדוי-יהודי ונקלע לפתח-תקוה בחיפושיו אחרי סוסתו הגנובה. שהה במקום קרוב לשנה כשומר. שב בשנת תרל"ט לאהלו במדבר ערב.