סיפורו של מקום

מאבק ה"צעירים והזקנים"

לחסרי הרכוש בפתח-תקוה, לא היתה זכות בחירה לועד. בראש הועד עמדו נציגי המייסדים שהיו דתיים קנאים ויצרו חייץ בין תושבי המושב למתיישבים החדשים. ה"צעירים" החלו למתוח ביקורת על השלטת הדת במושבה. ה"צעירים" התארגנו במטרה להחדיר למושב רוח יותר מתקדמת. הם הקימו ספריה ואירגנו תזמורת. המשבר פרץכש"צעירים" הציגו מחזה של גולדפדן ב"אידיש", בתמיכתם של יעקב הפועלים והמתיישבים החדשים וכן ע"י ד"ר ברנשטיין כהן. המאבק הסתיים בנצחון "הצעירים" בבחירות לועד המושבה. אך ה"זקנים" לא ויתרו. ובמשך תקופה מסויימת פעלו 2 וועדים. הרב קוק הביא לפשרה בין הצדדים שביסודה שוויון ל"זקנים" ול"צעירים" בנציגות הועד.