סיפורו של מקום

פעולות האצ"ל שיצאו מפתח-תקוה

הפרדסים והחורשות שבמחנה יהודה,שעריה ועין גנים, על בתי האריזה והמבנה המכונה "הגן", שימשו לאצ"ל בסיסים להדרכה ואימונים לאיכסון פצועים, וליציאה לפעולות קרב:
א. הפשיטה על תחנת השידור ברמאללה.
ב. התקפה על צומת מסילות הברזל בלוד.
ג. החרמת נשק מהמחנה הצבאי בראש העין.
פרדסי כפר גנים וגת רימון, על בתי האריזה ומבניהם המכונים "הצריף" "הבקעה" והבניין המכונה "הווילה", שימשו לאצ"ל בסיסים תת-קרקעיים ויציאה לפעולות קרב: מפנימית ישיבת כפר גנים יצאו להתקפה על משטרת רמת גן, בה נפלו: יעקב זלוטניק הי"ד-ראש קבוצה נמרוד, ישראל פיינרמן הי"ד בהתקפה נפצע ונשבה דב גרונר הי"ד והועלה לגרדום. מבית האריזה בפרדס קסיצקי יצאו להתקפה על שדה-התעופה בלוד. בפרדסי סגולה היו בונקרים ומחסני נשק, אשר שימשו כבסיסי יציאה לאצ"ל להתקפות שונות, ביניהן: ההתקפה על משטרת קלקיליה.