סיפורה של המושבה

פ"ת אם הפרדסנות העברית

סיור פתח-תקוה אם הפרדסנות העברית:

  • גבעת הבריכות.
  • גן החקלאים - כפר גנים, רח' העצמאות.
  • חות אנטיגון - סגולה.
  • בית הפרדסן - סגולה.

דרך החיים:

מסלול סיור בחלקת ראשוני פתח-תקוה בבית העלמין סגולה.
המסלול כולל את תל אל-עדס וקברי האבות המייסדים, וכן קברי השומרים והמגינים. הסיור כולל סיפורי גבורה מכל התקופות.