סיפורה של המושבה

סיור לחצרות איכרים

מבנים ושיקומם במרכז פתח-תקוה.

חצר חלבנה-בן-עזר, חצר למפרט, חצר ליפקיס, חצר גרף-מאפיית בומביי, חצר ליפשיץ, חצר דוברי, חצר גרינשטיין, חצר מיכאל שפירא, חצר ש. בן עזר.