סיפורה של המושבה

מסלול סיור בחלקת ראשוני פתח-תקוה בבית העלמין, סגולה.

סיור זה הוא הוקרה וכבוד לעשייתם ולהישגיהם של ראשוני העיר ומייסדיה.

הסיור יתחיל בתצפית מקיפה מתל אל-עדס לעבר אזוריה החקלאיים והעירוניים של העיר.

הסיור בחלקת הראשונים ילווה בקטעי קריאה, שירה ומשחק שמביאים את סיפורי עקשנותם, מסירותם וגבורתם של המייסדים בימי בראשית, כשבעצם המעשה הניחו את היסוד לכל "היש" בעירנו עד היום הזה.

במסגרת הסיור נפקוד קברים של ראשוני הישוב, האבות והמייסדים: יהושע שטמפפר, יהודה ראב, הרב פרומקין, השומר האגדי-סנדר חדד ותלמידו המהולל בשומרים-אברהם שפירא ובני משפחתו. קברי בני משפחת ראב והמשוררת, בת פתח-תקוה, אסתר. סיפור מאורעות תרפ"ו וקברי הנופלים במערכה, "כובשים ובונים", ראשוני ומייסדי עין-גנים ומחנה-יהודה, וסיפורי גבורה של לוחמים מכל התקופות.

משך הסיור כ-3 שעות.