שכונות, רחובות ואתרים

אנדרטה יד לגיבורים

אנדרטת "יד-לגיבורים" ממוקמת בגן העצמאות ("יד-לבנים") לזכר חללי מאורעות תרפ"א.
האנדרטה הוקמה במקום נפילתו של אבשלום גיסין ושמשה לטקסי הזיכרון לחללי המאורעות בכ"ז בניסן.
עם הרחבת הכביש הועתקה האנדרטה לגן העצמאות בסמוך לבית "יד-לבנים".

מידע נוסף

אתרים ורחובות