שכונות, רחובות ואתרים

אלקניאן

רחוב אלקניאן ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברחוב עזרא ונחמיה וסופו ברחוב אלקלעי.

אלקניאן, נמנה על ראשי יהדות פרס. נרצח ע"י זרים.
נמצא בשכונת עמישב