שכונות, רחובות ואתרים

כיכר ברח' רוטשילד פינת רחוב גוטמן

כיכר ברח' רוטשילד פינת רח' גוטמן.

מידע נוסף

אתרים ורחובות