שכונות, רחובות ואתרים

גן תמר

גן תמר ממוקם במרכז העיר, ברח' שפירא. ע"ש תמר זהבי.