שכונות, רחובות ואתרים

גן משה ומרים ברזניק

גן ציבורי ע"ש משה ומרים ברזניק ז"ל, ממוקם בין הרחובות ביטרמן והצייר צבי שור בשכונת נוה-עוז.משה ומרים ברזניק ז"ל, היו מוותיקי פ"ת, משה היה תעשיין וראשון עושי האספלט בעיר, רוב זמנו הקדיש להתנדבות ולגאולת הארץ, נדב מכספו למתן בסתר ואף דאג להביא מפולין ספר תורה.