שכונות, רחובות ואתרים

גן מנחם הלר

גן משחקים ציבורי ע"ש מנחם הלר ז"ל, ממוקם ברחוב אחד העם (בסמיכות לבי"ס טכנאות נוף).מנחם החלר ז"ל, שהיה מראשי תנועת העבודה בפתח-תקוה, יקיר ההסתדרות, יו"ר התאחדות לכדורגל לשעבר, מנכ"ל חברת עובדים.בתפקידו האחרון שימש מנחם ז"ל בהתנדבות כיו"ר הגימלאים בפתח-תקוה.