שכונות, רחובות ואתרים

גן מוצקין

גן מוצקין ממוקם במרכז העיר, ברח' מוצקין.