שכונות, רחובות ואתרים

אלמוג

רחוב אלמוג ממוקם בקריית משה.

תחילתו ברחוב בן-זכאי.

מחלקה של בעלי חיים ימיים ממערכת הנבוביים החיה במושבות בימים הטרופיים בקרבת החוף, שלד האלמג יוצר שוניות גדולות.

נמצא בשכונת קריית משה