שכונות, רחובות ואתרים

גן טביב

גן טביב ממוקם בשכונת שעריה.