שכונות, רחובות ואתרים

גן חי

גן-החי החדש, ממוקם בגן "יד-לבנים", ברח' שרת.