שכונות, רחובות ואתרים

אלכסנדר ינאי

רחוב אלכסנדר ינאי ממוקם בסגולה.

תחילתו ברחוב גלים.

אלכסנדר ינאי, כהן גדול ומלך בית חשמונאי (126-76 לפנה"ס).

מידע נוסף