שכונות, רחובות ואתרים

גן המחרשה

גן המחרשה ממוקם ברמת ורבר, ברח' קפלן.