שכונות, רחובות ואתרים

גן הוורדים

גן הוורדים, ברח' שרת, מול מוזאון האדם והסביבה.