שכונות, רחובות ואתרים

גן דרורה שפירא

הגן ממוקם ברח' הרצל 64, ומנציח את שרה בתיה שפירא ז"ל שהיתה מותיקות העיר. הגיעה לארץ בשנת 1884 ופעלה בעיר לרווחת המתיישבים.