שכונות, רחובות ואתרים

גן גבורי-מלחמת כיפור

גן "גבורי-מלחמת כיפור" ממוקם ברח' פיארברג.
הגן הוקם לציון מלחמת יום כיפור, שנת 1973.