שכונות, רחובות ואתרים

נח פלד

רחוב נח פלד מתחיל ברח' קרול ומסתיים ברח' ללא מוצא.

פרופ' נח פלד מייסד ביח "השרון", מראשוני הרופאים בחיל הרפואה טרם קום המדינה.
נמצא בשכונת