שכונות, רחובות ואתרים

מרש"ק

רחוב מרש"ק ממוקם בשכונת בר-יהודה.

תחילתו ברחוב צה"ל.
נמצא בשכונת בר-יהודה