שכונות, רחובות ואתרים

משולם משה

רחוב משולם משה ממוקם בשכונת דדו.
נמצא בשכונת קריית דדו