שכונות, רחובות ואתרים

משה מייזנר

רחוב משה מייזנר ממוקם בכפר גנים ג'.
תחילתו ברחוב בן-גוריון וסיומו ברחוב צפורי טובה.
נמצא בשכונת כפר-גנים