שכונות, רחובות ואתרים

נועזי ההובלה

הרחוב ממוקם בשכונת נוה עוז החדשה.

לזכרם של חיילי יחידת הובלה 462 שכ-345 מהם טבעו ביום 1.5.1943 בקרב ימי מול חופי איטליה.
נמצא בשכונת נוה-עוז