שכונות, רחובות ואתרים

מרק לברי

הרחוב ע"ש מרק לברי ממוקם בשכונת כפר גנים ג'.
תחילתו ברחוב בן גוריון.
נמצא בשכונת כפר-גנים