שכונות, רחובות ואתרים

משעול הבנים

מיקומו של רח' משעול הבנים בשכונת מחנה יהודה.

תחילתו ברחוב קלישר וסופו ברחוב הבעש"ט.

הרחוב נקרא ע"ש בני מחנה יהודה שנפלו במערכות ישראל.
נמצא בשכונת מחנה-יהודה